PRIVACY STATEMENT BEAUTY STYLE SHARON
Inleiding

Beauty Style Sharon neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met sharonw-s@hotmail.com.

Wie is Beauty Style Sharon?

Beauty Style Sharon is de eenmanszaak Beauty Style Sharon, kantoorhoudende te (8102 GA) Raalte aan Deventerstraat, 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08108790.
Beauty Style Sharon is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Style Sharon de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Beauty Style Sharon jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beauty Style Sharon persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beauty Style Sharon voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beauty Style Sharon worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Beauty Style Sharon heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Beauty Style Sharon over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Beauty Style Sharon. Je kunt verzoeken dat Beauty Style Sharon je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beauty Style Sharon te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beauty Style Sharon of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beauty Style Sharon te verkrijgen. Beauty Style Sharon zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beauty Style Sharon je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beauty Style Sharon Een verzoek kan verstuurd worden naar sharonw-s@hotmail.com. Beauty Style Sharon zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Beauty Style Sharon een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beauty Style Sharon je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Beauty Style Sharon verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beauty Style Sharon je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar sharonw-s@hotmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beauty Style Sharon jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar sharonw-s@hotmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.